Ugrás a fő tartalomra

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.


+3632310231

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Megnevezés  Adat
Közérdekű adatok igénylésének rendje Közérdekű adatok igénylésének rendje
Egységes közadatkereső rendszer

http://www.kozadattar.hu/

   
   
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. Hivatalos név (teljes név) Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum
2. Székhely 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06-32-310-231
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nem rendelkezünk fax számmal
6. Központi elektronikus levélcím centrum@nmszc.hu
7. A honlap URL-je http://nmszc.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 06-32-310-231
 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve -
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 - 13:30
   
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SZMSZ szervezti ábra
Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum (aktuális SZMSZ) SZMSZ 
   
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Vezetők elérhetőségei
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Vezetők elérhetőségei
   
1.2. A felügyelt költségvetési szervek   
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) NMSZC tagintézmények
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je NMSZC tagintézmények
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje NMSZC tagintézmények
   
1.3. Gazdálkodó szervezetek   
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek (utolsó módosítás: 2021.12.10.) nem releváns
   
1.4. Közalapítványok  
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok (utolsó módosítás: 2021.12.10.) nem releváns
   
1.5. Lapok  
I. Közzétételi egység: Lapok (utolsó módosítás: 2021.12.10.) nem releváns
   
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a Innovációs és Technológiai Minisztérium
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes Elérhetőségek
neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe https://www.nive.hu
  Elérhetőségei
  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
  https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/hatosagi-foosztaly
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), Innovációs és Technológiai Minisztérium
ügyfélfogadásának rendje http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
   
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
  https://www.nive.hu
   
  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
  https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/hatosagi-foosztaly
   
1.7. Költségvetési szervek (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns
   

  SZMSZ

Letöltés

  szervezeti diagram

Letöltés

  Vezetők elérhetőségei

Letöltés

  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Jogszabályok:
A szakképzéssel összefüggő irányadó és hatályos jogszabályok jegyzéke
 
Nógrád Vármegyei SZC SZMSZ
Alapító okirat 20210831
 
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 
 
 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns
   
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (utolsó módosítás: 2021.12.10.) Nem releváns
   
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Alapító Okirat 2021
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Pályaválasztási tájékoztató
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Nógrád Vármegyei SZC Térítési- és tandíjszámítási és fizetési szabályzat 
   
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
Adatleltár Adatleltár
   
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok (utolsó módosítás: 2021.12.10.) Nem releváns
   
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések (utolsó módosítás: 2021.12.10.) Nem releváns
   
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok  (utolsó módosítás: 2021.12.10.) Nem releváns
   
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
Álláspályázatok https://nmszc.hu/karrier
   
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum hirdetményeit a honlapján teszi közzé:
https://nmszc.hu/hirek
   
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok kezelésének szabályzata 20210701
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3100, Salgótarján Rákóczi út 60.
adatvedelem@nmszc.hu
06-70-286-1454
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Csonka Pál
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns
   
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 12/2020 (II.7) korm. rend alapján a szakképző intézményekre vonatkozó körérdekű adatok
  NMSZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola
  Alapító okirat - 2021.08.31.
  Közérdekű adatok
  NMSZC Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  Alapító okirat - 2021.08.31.
  Közérdekű adatok 
  NMSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
  Alapító okirat - 2021.08.31.
  Közérdekű adatok 
  NMSZC Stromfeld Aurél Technikum
  Alapító okirat - 2021.08.31.
  Közérdekű adatok 
  NMSZC Táncsics Mihály Technikum
  Alapító okirat - 2021.08.31.
  Közérdekű adatok 
  NMSZC Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola
  Alapító okirat - 2021.08.31.
  Közérdekű adatok 
  NMSZC Szent-Györgyi Albert Technikum
  Alapító okirat - 2021.08.31.
  Közérdekű adatok 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns

  Alapító okirat

Letöltés

  Beiskolázási tájékoztató 2022-2023

Letöltés

  Közérdekű adatok kezelésének szabályzata 20210701

Letöltés

  Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Letöltés

  A szakképzéssel összefüggő irányadó és hatályos jogszabályok jegyzéke

Letöltés

Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések  
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Nem releváns
   
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelentés – Központi költségvetési szervek ellenőrzése – Szakképzési centrumok – 20210
   
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns
   
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nem releváns
   
V. Közzétételi egység: Működési statisztika (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

beruházásstatisztikai jelentések, éves, negyedéves bontásban:

2021. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2021. II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2021.III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
2021. IV.negyedévi beruházásstatisztikai jelentés
3.2. Költségvetések, beszámolók  
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2022. évi elemi költségvetés
   
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2020. évi költségvetési beszámoló
   
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2020. évi zárszámadás szöveges indoklása
   
3.3. Költségvetések, beszámolók  
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak (utolsó módosítás: 2022.01.06.)  

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.01.-03.hó összes

Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.04.-06.hó összes

Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.07.-09.hó összes

Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.10.-12.hó összes

   
II. Közzétételi egység: Támogatások (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
   
III. Közzétételi egység: Szerződések (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:
2021. év Feltöltés alatt
   
IV. Közzétételi egység: Koncessziók (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
   
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns
   
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés
KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés 1. sz. módosítása
KEHOP 5.2.2 támogatási szerződés 2. sz. módosítása
KEHOP 5.2.10 támogatási szerződés
GINOP 6.1.3 támogatási szerződés
GINOP 6.1.3 támogatási szerződés 1. sz. módosítása
GINOP 6.2.3 támogatási szerződés
GINOP 6.2.3 támogatási szerződés 1. sz. módosítása
   
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (utolsó módosítás: 2021.12.10.)  
  Közbeszerzési terv:
  Közbeszerzési terv 2021
   
  Összegzések:
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Összegezés közbeszerzés 2021.03.18

  Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.01.-03.hó összes

Letöltés

  Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.04.-06.hó összes

Letöltés

  Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.07.-09.hó összes

Letöltés

  Foglalkoztatottak létszám és személyi juttatásai 2021.10.-12.hó összes

Letöltés

  2021. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2020. évi költségvetési beszámoló

Letöltés

  2020. évi zárszámadás szöveges indoklása

Letöltés

  2021. I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

Letöltés

  Összegezés közbeszerzés 2021.03.18

Letöltés

  Közbeszerzési terv 2021

Letöltés

  2021 Elemi költségvetés

Letöltés

  2022 Elemi költségvetés

Letöltés

Archívum

  közérdekű adatok 2020.07-12.hó összes

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Személyi juttatások 2020

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Közbeszerzési terv 2020

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Összegzés közbeszerzéshez 2020.02.18

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Összegzés közbeszerzéshez 2020.05.22

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Hozzájáruló nyilatkozat álláspályázatokhoz

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Büfé pályázat

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  pályázat

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  Adatvédelmi szabályzat

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés


KIMIKK
Egységes közadatkereső rendszerSzakképzési hét
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

   3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

  • Telefon: +3632310231

   E-mail: centrum@nmszc.hu

   OM azonosító: 203048

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001294/2015 | E/2020/000161


  2024Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum